ออร์แกนิคฟาร์ม ผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic farm

New Products


ไร่ปลูกรัก


"а№аёЈа№аёаёҐаё№аёЃаёЈаёаёЃ" แลаёаёЈа№аёІаёаёаёІаёаёІаёЈаёа№аёаёаёаёў аёЃа№аёаёаёа№аёа№ЂаёЎаёа№аёаёаё аёћ.аёЁ.2543 а№аёаёўаёЄаёаёаёЄаёІаёЎаёаёаёЈаёЈаёўаёІ аёаёёаёаёЃаёІаёаёа№Ња№ЃаёҐаёаёаёёаёаёа№аёаёаёаёў аёЃа№аёаёаёаёаёаёаёІ аёаёіаёЃаёІаёЈаёњаёҐаёґаёа№ЂаёЃаёаёаёЈаёаёґаёаёаёЈаёаёўа№Њ аёаёҐаё№аёЃаёћаёаёЉаёњаёаёЃ ผลа№аёЎа№ аёаёЁаёёаёЄаёаёаёа№Њ аёаёЈаёаёЎаёаёаёґаёаёаёЈаёаёўа№Њаёљаёа№Ђаёаёа№аёаёаёа№ 60 а№аёЈа№ а№аёаёўа№аёа№аёЈаёаёљаёЃаёІаёЈаёаёЈаёаёаёЄаёаёљаёЈаёаёљаёЈаёаёаёаёІаёЎаёЎаёІаёаёЈаёђаёІаё аёЄаёаёћаёаёаёа№Ња№ЂаёЃаёаёаёЈаёаёґаёаёаёЈаёаёўа№ЊаёаёІаёаёІаёЉаёІаёаёґ (IFOAM Accredited) ,аёЎаёІаёаёЈаёђаёІаёа№ЂаёЃаёаёаёЈаёаёґаёаёаёЈаёаёўа№ЊаёЄаёаёаёІаёћаёўаёёа№аёЈаё(EU Organic Regulation)and USDA&Canadian Organic Regulation.

 

аёаёаёаёаёёаёљаёаё аёЄа№аёаёаёаёЃа№ЃаёҐаёаёаёіаёаёа№аёІаёўаёЄаёґаёаёа№аёІа№Ђа№ЂаёаёЈаёЈаё№аёаёаёаёЈа№Ња№ЃаёЃаёаёґаёЃа№ѓаёаёаё№а№ЂаёаёаёЈа№ЊаёЎаёІа№ЂаёЃа№аё а№аёа№а№ЃаёЃа№

- аёа№Љаёаёаёаё№а№ЂаёаёаёЈа№ЊаёЎаёІа№ЂаёЃа№аё

- аёЄаёґаёаёа№аёІа№Ђа№ЂаёаёЈаёЈаё№аё аёЄа№аёаёаёіаёаёа№аёІаёўа№ѓаёаёаёЈаёа№ЂаёаёЁ аёаёа№ аёаёаёаёаёаё№а№ЂаёаёаёЈа№ЊаёЎаёІа№ЂаёЃа№аё

- аёЄаёґаёаёа№аёІа№Ђа№ЂаёаёЈаёЈаё№аё аёЄа№аёаёаёіаёаёа№аёІаёўа№ѓаё аёЄаёаёЈаёаёђаёа№ЂаёЎаёЈаёґаёЃаёІ аёЄаёаёаёІаёћаёўаёёа№аёЈаёаёЃаёа№аёІ аёЄаёґаёљаёаёЈаёа№ЂаёаёЁ

- аёаёаёЃаёаёа№аёаёўаёаёа№Ђаёаёґаёа№аёЈа№а№ѓаёа№а№Ђаёа№аёаёЄаёаёІаёаёаёа№аёаёіаёЃаёґаёаёЃаёЈаёЈаёЎ аёа№аёаёа№Ђаёаёа№аёўаё แลаёаёЄаёаёІаёаёа№ЂаёЈаёаёўаёаёЈаё№а№аёЃаёІаёЈаёаёіа№ЂаёЃаёаёаёЈаёаёґаёаёаёЈаёаёўа№Њ

аёўаёґаёаёаёаёа№аёаёаёЈаёаёљаёаёёаёЃаёа№аёІаёа№Ђаёа№аёІа№Ђаёўаёа№аёўаёЎаёЉаёЎа№ЃаёҐаёаёЈа№аёаёЎаёЃаёґаёаёЃаёЈаёЈаёЎ

ADDRESS


130 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ ราชบุรี 70160
Contact: +660-8633-2736-5
Email: thaiorganicfood@gmail.com
ติดต่อเรา
Copyright © 2018 Thaiorganic Food
ออร์แกนิคฟาร์ม ผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic farm