ออร์แกนิคฟาร์ม ผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic farm
Home   /   บทความ

บทความ เกษตรกรรุ่นเก่า-รุ่นใหม่


เกษตรกรรุ่นเก่า รุ่นใหม่

ปัจจุบัน การเริ่มต้นธุรกิจการเกษตรหรือต่อยอดจากสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทำไว้ เลือกสวนไร่นาที่รอคอยคนรุ่นใหม่เปลี่ยนผ่านเข้ามาทดแทนคนรุ่นเก่า ทีร่างกายเริ่มชราภาพลง
 
ตัวเลขทางสถิติการสำมะโนเกษตรปี 2556 พบว่า จำนวนการถือครองพื้นที่ทางการเกษตรกรเฉลี่ย 19.4 ไร่ต่อครัวเรือน จากจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งประเทศ 5.9 ล้านคน
 
มีตัวเลขน่าสนใจในแง่ของการศึกษาและอายุ 
 
ระดับประถมศึกษา ปี2546 70% ลดลงเหลือ 64%ในปี 2556
 
ส่วนระดับที่จบปวส-ปริญญาตรี ปี 2546 1.5% เพิ่มขึ้นเป็น 5.5% หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 200% ในปี 2556
 
ผมเชื่อว่าภาวะปัจจุบันที่มีทั้งการระบาดของไวรัสโควิดและการล่มสลายของโครงสร้างเศรษฐกิจทุนนิยมจากโควิด
 
ภาคการเกษตรมีแนวโน้มที่จะมีคนที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เข้ามาทำการเกษตรมากขึ้น
 
    ก่อนวิกฤติการณ์โควิด มีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้คนมีการศึกษาออกมาอยู่ตามชนบทและผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว                      และหลังวิกฤติก็มีความเป็นไปได้ที่คนเมืองจะย้ายออกสู่ชนบทมากขึ้น 
 
สำหรับผมเองได้เริ่มต้นไร่ปลูกรักในปี 2543 ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ลงตัว แต่สำหรับคนใน พ.ศ.นี้ ที่กำลังจะเริ่มต้นมาทำเกษตรเป็นอาชีพ ต้องการอะไรบ้าง
 
ผมเชื่อว่าบริบทสังคม เมื่อยี่สิบปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงภาคชนบท การผลิต การตลาด ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรไปมากจนเรียกว่า โลกหมุนเร็ว กว่าชีวิตที่เคยดำรงอยู่ก่อนเหมือนสมัยเรียมขวัญ 40-60 ปีที่เเล้ว
 
จนบางครั้งเหมือนเราได้รู้ข้อมูลทุกอย่าง แต่พอลงมือทำกลับเข้ารกเข้าพงไปคนละเรื่อง
 
การเริ่มถากถางที่ดินที่แท้จริง จึงอยู่ที่การเข้าใจบริบทภายในใจ ภายในที่ดินและปัจจัยภายนอก
 
การตระหนักรู้เหตุปัจจัยในสภาพก่อนโควิด ซึ่งเป็นยุคของข้อมูล
 
ข่าวสาร แต่วงการเกษตรไทยกลับโดนปกคลุมด้วยเมฆหมอกของข้อ
 
มูลข่าวสารหลายๆอย่าง 
 
 
 
เช่น การประท้วงที่เรื่องอยากใช้สารเคมีโดยเกษตรกรเอง แม้จะมีผล
 
 
ต่อสุขภาพและระบบที่ยั่งยืนทางการเกษตร,ในร้านหนังสือ และ youtube จะต้องมี
 
 
พาดหัวว่าเกษตรแล้วจะได้เงิน"หลักแสน" "หลักล้าน"หรือ "หลักร้อยๆล้าน" 
 
ผมเองไม่ได้คิดว่าเรื่องรายได้ไม่สำคัญหรอกครับ
 
แต่การเริ่มต้นการเกษตรบนที่ดินของตนเองที่จะอยู่เป็นมรดกของลูก
 
หลานต่อไป จะคิดแบบทำไร่เลื่อนลอยที่เน้นทำเกษตรแบบเล่นหุ้น
 
ไม่ได้
 
ผลระยะยาวอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย เพราะอัตราการหมุนของโลกเร็วขึ้
  
 ราคา คู่แข่งมากขึ้น การเข้าสู่ตลาดของทุกคนง่ายขึ้นและมีบรรษัท
 
ใหญ่ๆทั้งระดับประเทศและระดับโลกจ้องตลาดใหม่ๆทางการเกษตร
 
 ด้วยสายตาเป็นมัน โดยเฉพาะในตลาดเกษตรอินทรีย์ครั
 
ส่วนท่านที่เป็นคนเมืองแต่มีที่ดินว่างเปล่า อยากอยู่แบบพอเพียง แต่
 
พอเริ่มถากถางที่ดิน คิดจะเริ่มปลูกที่อยากกิน ค่าแรงคนตัดหญ้า คน
 
รดน้ำเดือนๆนึงต้องจ่ายแบบไม่มีรายรับที่สมกับการลงทุนแบบชวน
 
กลุ้มใจ
 
และการได้อยู่ได้กินแบบพอเพียงเป็นเรื่องที่ต้องเดิมพันสำหรับคนยุคหลังโควิดครับ
 
การออกแบบ คิดคำนวนและวางแผนให้กับที่ดิน ทั้งในเชิงธุรกิจเกษตรอินทรีย์
 
ด้วยมิตรภาพ
#กานต์ไร่ปลูกรัก
#20ปีไร่ปลูกรัก

 ลิ้งค์โปรแกรมการอบรมการออกแบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ORGANIC FARM DESIGN

ADDRESS


130 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ ราชบุรี 70160
Contact: +660-8633-2736-5
Email: thaiorganicfood@gmail.com
ติดต่อเรา
Copyright © 2018 Thaiorganic Food
ออร์แกนิคฟาร์ม ผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic farm